Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba

Regionální oddělení

Kontakt

telefon: 720 486 089
mail: region@knihovnasemily.cz

Najdete nás v přízemí budovy knihovny.

Bc. Petra Luňáková

metodika, rozvozy, faktrurace, porady RF, akvizice, zástup ředitele

720 486 089
Mgr. Eva Macková

katalogizace, revize, statistika, akvizice

720 486 089

Co umějí metodičky?

Pomůžeme vám s dotacemi, poradíme s vybavením knihoven, objednáme vám za zvýhodněnou cenu knihy do vaší knihovny a zavezeme tzv. putovní soubory plné krásných čtivých knih, audioknih a na vyžádání i stolních her.

Dotační tituly pro knihovny - programy Ministerstva kultury ČR

Technologické vybavení knihoven od počítačů, knihovnického programu přes čtečky a dataprojektory až k vybavení pro online přednášky: VISK 3

a) zahájení a pokračování automatizace knihovnických činností v knihovnách

b) zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému

c) zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce

d) vybudování a obnova technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost

(kráceno - dotační podmínky se každoročně upravují, celé znění podmínek v aktuální výzvě, termín vypsání říjen 2021, příjem žádostí do 10. prosince příslušného roku)

Kulturní a vzdělávcí programy Knihovna 21. století: K 21

a) podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,

b) podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením,

c) kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

d) vzdělávání knihovníků

Dotační tituly pro knihovny - Místní akční skupiny (MAS)

Doporučujeme knihovnám navázat spolupráci s příslušnými projektovými manažery MAS a zanést čtenářskou gramotnost a aktivity na podporu čtení a obnovy knihoven do koncepčních materiálů. Na základě nich je možné čerpat příspěvek např. na autorská čtení, program pro školy, vydání knihy nebo pořízení knižních setů "S knížkou do života".

Na území regionu Semil působí více místních akčních skupin:

MAS Přiďte pobejt, z.s.

MAS Achát, z.s.

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Příručky a metodiky knihovny Semily

Příručka knihovníka
Příručka knihovníka (2,92 MB)
Metodika tvorby kličových slov
Metodika tvorby kličových slov (1,1 MB)


Další metodiky a standardy ke stažení ZDE.

Měření spokojenosti uživatelů knihoven

Aby mohla veřejná knihovna poskytovat služby, které uspokojí potřeby celé komunity, musí zjišťovat rozsah těchto potřeb. Průzkum je nutno provádět v pravidelných intervalech, nejlépe každých pět let, protože potřeby a očekávání se mění.

Co byste měli vědět, než začnete?

- Anketa je zcela anonymní (čtenáři neuvádějí své jméno ani jiné identifikační údaje).

- Obsah dotazníku můžete přizpůsobit situaci ve vaší knihovně, případně průzkum uskutečnit ve virtuálním prostředí; k tomu slouží např. on-line dotazník, který snadno vytvoříte pomocí www.survio.com.

Zpracovali jsme pro vás anketu. Jak postupovat?

- Anketu stáhněte a nakopírujte.

- Motivujte čtenáře k jejímu vyplnění.

- Po uzavření ankety vyhodnoťte dotazníky.

- Výstup z šetření archivujte ve své knihovně a informujte regionální oddělení v Městské knihovně Semily o tom, že jste anketu uskutečnili.

- Zjištěné skutečnosti využijte v rámci možností ke zkvalitnění služeb ve vaší knihovně.

Dotazník pro uživatele městských knihoven
Dotazník pro uživatele městských knihoven (756,53 KB)
Dotazník pro uživatele obecních knihoven
Dotazník pro uživatele obecních knihoven (715,15 KB)

Partneři oddělení