Dnes otevřeno: Pro dospělé: zavřeno, Děti a mládež zavřeno Týdenní pracovní doba

Pro školy

Mateřským školkám chystáme nejméně dvakrát ročně pohádkový program založený na novém knižním titulu. Během besedy si čteme, sledujeme příběh, hrajeme si, povídáme, zpíváme. Děti se seznamují s knížkami a zábavnou formou se dozvídají o životě a o našem světě také něco nového.

Programy pro základní školy sestávají z dílen čtení, tematických besed (hrajeme si s poezií, naučnou literaturou, učíme se používat on-line katalog, apod.) a besed postavených na zajímavém současném knižním titulu, v němž sledujeme příběh, povídáme si a plníme úkoly založené převážně na metodách kritického myšlení. Prvňáčky zveme na Slavnost slabikáře, při níž jsou slavnostně pasováni na čtenáře a získávají jedinečnou knížku a poukaz na roční registraci do knihovny.

Střední školy se mohou objednat na informační lekci, která probíhá v oddělení pro dospělé. Naučí se orientovat v knihovním fondu a vyhledávat v katalogu.

Ceník

Besedy a informační lekce pro školy
  • Besedy a informační lekce pro školy zdarma