Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba

Pro školy

Mateřským školkám chystáme nejméně dvakrát ročně pohádkový program založený na novém knižním titulu. Během besedy si čteme, sledujeme příběh, hrajeme si, povídáme, zpíváme. Děti se seznamují s knížkami a zábavnou formou se dozvídají o životě a o našem světě také něco nového.

Programy pro základní školy sestávají z dílen čtení, tematických besed (hrajeme si s poezií, naučnou literaturou, učíme se používat on-line katalog, apod.) a besed postavených na zajímavém současném knižním titulu, v němž sledujeme příběh, povídáme si a plníme úkoly založené převážně na metodách kritického myšlení. Prvňáčky zveme na Slavnost slabikáře, při níž jsou slavnostně pasováni na čtenáře a získávají jedinečnou knížku a poukaz na roční registraci do knihovny.

Střední školy se mohou objednat na informační lekci, která probíhá v oddělení pro dospělé. Naučí se orientovat v knihovním fondu a vyhledávat v katalogu.

BESEDY Z TÉTO NABÍDKY JSOU PRO ŠKOLY ZDARMA A JIŽ JE MOŽNÉ SE OBJEDNAT na tel. 608 886 542 - oddělení pro děti, 608 883 212 - oddělení pro dospělé.

Programy pro základní školy

Tematické besedy 1. stupeň ZŠ
Tematické besedy 1. stupeň ZŠ (239,78 KB)
Programy pro 2. stupeň ZŠ
Programy pro 2. stupeň ZŠ (137,58 KB)

Programy pro střední školy

Ceník

Besedy a informační lekce pro školy
  • Besedy a informační lekce knihovnic zdarma