Literární soutěž - prodlužujeme uzávěrku do 31. března!📢

Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba

For libraries

Městská knihovna Semily se v roce 2002 stala dle zákona 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách (knihovní zákon) pověřenou knihovnou pro knihovny semislkého regionu. K naplnění úkolů regionálních funkcí vzniklo oddělení regionálních služeb. Knihovnám, provozovaným obcemi (městy) a zaregistrovaným u Ministerstva kultury ČR, díky smlouvě s Libereckým krajem poskytuje níže uvedené služby, které jsou pro knihovny zdarma.

Ceník

Meziknihovní výpůjční služba dle způsobu získání/předání dokumentu
  • Zajištění dokumentu a osobní vyzvednutí v Semilech/při rozvozu zdarma
  • Úhrada nákladů na dopravu knihovního dokumentu (při získávání/zasílání poštou jiné knihovně) 50 Kč