Literární soutěž - prodlužujeme uzávěrku do 31. března!📢

Dnes otevřeno: Pro dospělé: 9 - 17, Děti a mládež 12 - 16 Týdenní pracovní doba
18/05/2022

Samet blues - kulturní odpoledne pro Semily

Jak možná víte, na Semilsku působí již několik let Centrum Fialka Oblastní charity Jičín. Pomáhá rodinám s dětmi, které se dostaly do potíží. Třetím rokem centrum připravuje mimo jiné i prázdninové výlety pro děti ze sociálně slabších rodin. Při nepřízni počasí našly děti zázemí v semilské knihovně. A zde začala naše spolupráce, která vyústila v projekt „Samet blues“.

Prvotní myšlenkou bylo pozvat romského spisovatele do Semil a představit jeho tvorbu dětem. Oslovili jsme nakladatelství KHER, které zaštiťuje vydávání děl romských autorů. Pořádá i besedy pro děti a webináře pro pedagogy a sociální pracovníky. Postupem času z našeho povídání vyplynulo, že by bylo skvělé připravit kulturní odpoledne pro širokou semilskou veřejnost. V tento moment do projektu přistoupila s kulturním programem Základní škola praktická a základní škola speciální, p. o. z Řek. Záštitu nad „Samet blues“ převzala paní starostka Bc. Lena Mlejnková a město Semily umožnilo využití prostoru a vybavení Ostrova.

A na co se v pátek 10. června od 16 hodin můžete těšit?  Na Ostrově vystoupí se svým příběhem Iveta Kokyová, spisovatelka, básnířka a překladatelka, a Michal Šamko, básník a autor vzpomínkové prózy.

Autorskému čtení bude předcházet taneční vystoupení dětí. Chybět nebude ani koncert pěveckého kroužku a výstava výtvarných prací. Škola připraví i drobné občerstvení, které si můžete na místě zakoupit. Ostatní zajistí Bistro TULIPAN. Malí návštěvníci akce se zabaví při skládání stavebnic Seva a knihovnické tvořivé dílničce.

V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v KC Golf – v 1. patře. Sledujte Facebook nebo webové stránky knihovny.

A proč právě „Samet blues“? Jedná se o sbírku povídek nakladatelství KHER, ve které dvanáctka romských autorek a autorů předkládá čtenářům svůj pohled na divoká devadesátá léta dvacátého století.

Přijměte naše pozvání a již v pátek 10. června se těšíme na Ostrově na viděnou.