Ve čtvrtek 9. června ZAVŘENO

Dnes otevřeno: Pro dospělé: zavřeno, Děti a mládež zavřeno Týdenní pracovní doba

Regionální oddělení

Kontakt

telefon: 481 622 902,  720 486 089
mail: region@knihovnasemily.cz

Najdete nás v přízemí budovy knihovny.
Linda Bachmanová

Statistika, akvizice knih, revize, dotace a zástup ředitele

720 486 089
Mgr. Lucie Melichová

rozvoz, fakturace, revize a metodiky

720 486 089
Bc. Petra Luňáková

propagace a program pro školy, katalogizace RF

481 622 902

Doporučení pro knihovny

Aktuální informace o opatřeních a podmínkách provozu knihoven najdete na webu Národní knihovny České republiky.

Dotační tituly pro knihovny - programy Ministerstva kultury ČR

Technologické vybavení knihoven od počítačů, knihovnického programu přes čtečky a dataprojektory až k vybavení pro online přednášky: VISK 3

a) zahájení a pokračování automatizace knihovnických činností v knihovnách

b) zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému

c) zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce

d) vybudování a obnova technologického vybavení knihoven jako center celoživotního vzdělávání, včetně vybavení pro realizaci videokonferencí a tvorbu záznamů vzdělávacích akcí pro veřejnost

(kráceno - dotační podmínky se každoročně upravují, celé znění podmínek v aktuální výzvě, termín vypsání říjen 2021, příjem žádostí do 10. prosince příslušného roku)

Kulturní a vzdělávcí programy Knihovna 21. století: K 21

a) podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,

b) podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením,

c) kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

d) vzdělávání knihovníků

Dotační tituly pro knihovny - Místní akční skupiny (MAS)

Doporučujeme knihovnám navázat spolupráci s příslušnými projektovými manažery MAS a zanést čtenářskou gramotnost a aktivity na podporu čtení a obnovy knihoven do koncepčních materiálů. Na základě nich je možné čerpat příspěvek např. na autorská čtení, program pro školy, vydání knihy nebo pořízení knižních setů "S knížkou do života".

Na území regionu Semil působí více místních akčních skupin:

MAS Přiďte pobejt, z.s.

MAS Achát, z.s.

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Příručky a metodiky knihovny Semily

Příručka knihovníka
Příručka knihovníka (2,92 MB)
Metodika tvorby kličových slov
Metodika tvorby kličových slov (1,1 MB)


Další metodiky a standardy ke stažení ZDE.

Partneři oddělení